0:00/???
  1. Gayatri
In cart Not available Out of stock

Gayatri Mantra

Lyrics

Om Bhur Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat