0:00 / ???
  1. Gayatri
In cart Not available Out of stock

Gayatri Mantra

Lyrics

Om Bhur Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bharog Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat